enova365 Kadry Płace

skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.
Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i dowolnymi rejestratorami czasu pracy. Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office. Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków, jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika.

 

Kadry

Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe. Program umożliwia bezkarne usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji – w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu.

Płace

Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i umów zleceń, lecz także pozwala na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia.

Kalendarze

Ergonomiczne kalendarze pozwalają na: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

enovaNet Kadry i Płace

Działająca w oparciu o technologię Microsoft SQL platforma internetowa enovaNet Kadry Płace to kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi. Moduł poszerza funkcjonalność stacjonarnej aplikacji enova Kadry Płace. Elektroniczny dostęp pracowników oraz kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych w istotny sposób przyspiesza przepływ informacji w firmie, ułatwiając organizację pracy i ograniczając biurokrację.
Rozwiązanie enovaNet Kadry Płace umożliwia praco- wnikom swego rodzaju „samoobsługę” w załatwianiu za pośrednictwem Internetu większości spraw administra- cyjnych bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej. Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej.

Pracownik z poziomu aplikacji może:

  • sprawdzać dostępny limit urlopowy,
  • składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
  • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
  • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
  • przeglądać kwoty wynagrodzeń oraz
  • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Profil kierownika umożliwia:

  • przeglądanie danych podwładnych pracowników,
  • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
  • wprowadzanie czasu pracy pracowników, który zostanie automatycznie zaimportowany do modułu kadrowego, oraz
  • drukowanie różnego rodzaju raportów.

 

Deklaracje

W tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe: PIT - 11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1; zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA,ZIUA,ZZA,ZWUA,ZCNA i rozliczeniowe:  DRA, RCA, RSA, RZA. Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Moduł ZZL ułatwia zarządzanie personelem zarówno w średniej wielkości firmie, jak i w dużej korporacji. Od strony funkcjonalnej pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskania CV kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.
Reklama
Reklama