enova365 Handel

umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
Podstawowe funkcje modułu obejmują:
• tworzenie kart towarowych i usługowych,
• definiowanie cen i tworzenie cenników,
• przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz
• wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych.
Moduł jest zintegrowany ze stanowiącą źródło danych dla księgowości enova Ewidencja Środków Pieniężnych, która uzupełnia funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.
Wartą uwagi funkcjonalnością jest rozbudowany mechanizm definiowania cech, który pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Kolejnym atutem modułu jest możliwość wystawiania dokumentów wg standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Sposób działania dokumentów może być w znacznym stopniu modyfikowany w drodze zmiany licznych parametrów ustawianych indywidualnie dla każdego typu dokumentu oraz dla relacji pomiędzy dokumentami.

 

enovaNet Zamówienia

moduł przeznaczony jest dla firm zajmujących się działalnością handlową w modelu B2B. Umożliwia on przyznanie wybranym kontrahentom indywidualnych kont dostępu, dzięki którym otrzymają dostęp do oferty asortymentowej sprzedawcy.

Cennik

Cennik to lista towarów i usług.
Karta towaru, oprócz danych podstawowych:
 • kod,
 • nazwa,
 • stawka VAT czy
 • jednostka miary
zawiera również:
 • listę kodów kreskowych,
 • listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową,
 • listę zamienników oraz
 • listę stron internetowych z opisem towaru.
Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny.
Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marżą detaliczną i narzutem hurtowym. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Kontrahenci, urzędy, banki

Karta kontrahenta zawiera:
 • podstawowe dane teleadresowe,
 • warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności
 • listę rachunków bankowych oraz
 • osób kontaktowych.
Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listę dokumentów związanych z kontrahentem, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Sprzedaż

Aplikacja służy do wystawiania m.in.:
 • faktur VAT,
 • paragonów,
 • faktur do paragonu,
 • faktur korygujących (ilościowych i wartościowych),
 • faktur proforma oraz • zaliczkowych.
Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Płatności dokumentu można podzielić ze względu na formy, terminy, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu.
System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Zakup

Standardowo aplikacja pozwala wystawiać:
 • faktury zakupu,
 • faktury korygujące (ilościowe i wartościowe),
 • faktury zaliczkowe,
 • zamówienia,
 • oferty.
Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe, można wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT należny.

Magazyn

Program standardowo wystawia dokumenty:
 • wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, PW, RW),
 • przesunięcia wewnątrzmagazynowego (MM) oraz
 • korekty tych dokumentów.
Dokumenty można wystawiać ręcznie, a następnie przekształcać do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych.
System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standardowo: FIFO). W ramach inwentaryzacji generowane są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek. System obsługuje wiele magazynów.

Zamówienia i oferty

Moduł enova Handel umożliwia wystawianie zamówień i ofert, co pozwala na pełne obsłużenie procesu sprzedaży i zakupu od procesu ofertowania po wystawienie faktury i zapłatę. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar w magazynie.

Generowanie zamówień do dostawcy

Użytkownik może przygotować zamówienie do dostawcy na podstawie danych dostępnych w systemie, takich jak:
 • stan towaru,
 • ilość minimalna,
 • ilość zamówiona,
 • ilość sprzedana w wybranym okresie itp.

Elementy zarządzania łańcuchem dostaw

Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.

Umowy i faktury cykliczne

System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kaucje

Aplikacja wystawia dokumenty kaucji, najczęściej stosowane do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie podczas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu.

Deklaracja Intrastat

Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Reklama
Reklama