enova Szkolenia

moduł enova Szkolenia przeznaczony jest dla  firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

Aplikacja umożliwia:

  • kompleksową obsługę szkoleń za pośrednictwem jednego narzędzia,
  • automatyzację procesu planowania oraz ewidencji szkoleń,
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi szkoleń poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów (kontrola kolizji dostępności sal oraz prowadzących),
  • kontrolę przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe, dostęp do pełnej informacji analitycznej o uczestnikach.

Funkcjonalność:

 

Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

  • Obsługa kartoteki szkoleń.
  • Obsługa kartoteki wykładowców – tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło), prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców.
  • Obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie).


Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:

  • Edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia).
  • e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.
Reklama
Reklama