enova Członkowie

ułatwia ewidencję członków organizacji oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.
Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:
1) członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,
2) członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji.
Ewidencja członków obejmuje:

  • rejestrację danych członka lub kandydata na członka,
  • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
  • procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

Funkcjonalność aplikacji do rozliczania składek członkowskich obejmuje:

  • definiowanie zasad naliczania składek z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków,
  • okresowe naliczanie składek członkowskich,
  • rejestrację wpłacanych składek,
  • kontrolę stanu opłacenia składek (ściągalności składek), ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco, umarzanie składek.

Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem enova Ewidencja Środków Pieniężnych, dzięki czemu możliwe staje się zarządzanie płatnościami wspólne dla całego systemu enova, z uwzględnieniem modułów enova Księga Handlowa i enova Handel.

Reklama
Reklama