enova Elementy Kontrolingu

System enova został wyposażony w opis kontrolingowy, który daje podstawy do analizy kosztów i przychodów związanych z realizacją określonych zadań. Funkcjonalność tę realizuje się za pomocą elementów definiowanych przez użytkownika i wykorzystywanych w opisie dokumentów ewidencjonowanych w systemie. Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

  • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,
  • analizy kosztów funkcjonowania firmy,
  • kontroli realizacji umów z kontrahentami,
  • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.
Opis kontrolingowy służy m.in. do definiowania kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów (MPK). Uwzględniając indywidualne potrzeby użytkownika, zadania można grupować w dowolne grupy tematyczne. Opis analityczny stanowi również podstawę do budowania informacji księgowej do rozksięgowania kosztów wg kolejnych zleceń, projektów itp. Jest to możliwe dzięki temu, że w oparciu o niektóre elementy opisu kontrolingowego można opracowywać dynamiczne księgowania, które będą stanowiły bazę do gromadzenia informacji niezbędnych do prowadzenia księgowości rachunkowej i podatkowej.
Wszystkie dane podstawowe i budżetowe można z poziomu użytkownika eksportować do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów i dalej je analizować.

Reklama
Reklama