enova Importy Księgowe

Moduł dodatkowy enova Importy Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki niemu można zaimportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach). Moduł jest konfigurowalny – umożliwia odpowiednie mapowanie danych wyeksportowanych z bazy operacyjnej, gdzie dokumenty zostały stworzone, dla bazy docelowej (w pliku konfiguracyjnym zostają zapisane swoiste „łączniki” np. dane dotyczące faktury o symbolu FV zapisz w  dokumentach o symbolu SPT).
Rozwiązanie zabezpiecza przed wielokrotnym zaimportowaniem tych samych danych. Dane importowane są do Ewidencji Dokumentów enova.

Zakres importowanych danych:

  • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
  • polecenia księgowania,
  • paragony,
  • faktury wewnętrzne,
  • dokumenty magazynowe,
  • raporty kasowo bankowe,
  • opisy analityczne i cechy do różnych obiektów.
Reklama
Reklama