enova Eksporty Księgowe

Moduł dodatkowy enova Eksporty Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na zewnątrz. Dzięki niemu można z bazy operacyjnej, w której dokumenty zostały stworzone, wyeksportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).
Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova – tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych użytkownika.

Zakres przenoszonych danych:

  • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
  • polecenia księgowania,
  • paragony,
  • faktury wewnętrzne,
  • dokumenty magazynowe,
  • raporty kasowo-bankowe (wszystkie lub wskazane),
  • opisy analityczne, dekrety (zapisywane w opisie analitycznym) i/lub cechy do różnych obiektów.

Dokumenty wszystkich wymienionych typów można wyeksportować do jednego pliku, otrzymują one odpowiedni status i domyślnie nie podlegają edycji, co zabezpiecza przed niezgodnością danych w systemie wyjściowym i docelowym.
Dane wysyłane są do pliku tekstowego w formacie enova.txt. Plik może zostać zaimportowany poprzez enova Importy Księgowe do księgowości enova lub do innego zewnętrznego programu księgowego, przy użyciu dodatku integrującego zgodnego z użytkowanym programem księgowym (pliki enova.txt, z uwagi na prostą strukturę budowy, nie wymagają tworzenia zaawansowanych dodatków integrujących).
Przeznaczony dla firm prowadzących handel i księgowość w enova, ale na różnych bazach danych (np. księgowość prowadzona jest przez zewnętrzną firmę) lub prowadzących handel w enova, a księgowość w innym programie oraz firm wielooddziałowych, pracujących w modelu enova offline (oddziały prowadzą własną księgowość, ale równocześnie przekazują komplet informacji do centrali, która prowadzi księgowość całej jednostki).

Reklama
Reklama