enova Pracownicy Koszty Projektów

Moduł enova Pracownicy Koszty Projektów umożliwia rozdzielenie wynagrodzeń pracowników według miejsca powstania kosztów wynagrodzeń. Rozwiązanie jest dedykowane w szczególności dla firm, które potrzebują dokładniejszego narzędzia niż standardowy (procentowy) podzielnik kosztów.
Moduł daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń. Podstawowe zadania realizowane przez moduł:

  • określenie sposobu rozliczania konkretnego elementu/składnika wynagrodzenia w celu ustalenia kosztu danego projektu,
  • przypisanie elementów/składników wynagrodzenia do konkretnego projektu,
  • ewidencjonowanie wykonania/czasu pracy i informacji o pracy przy projekcie dla poszczególnych dni,
  • ewidencjonowanie wykonania/czasu pracy dla grupy pracowników przy danym projekcie,
  • tworzenie opisu analitycznego z podziałem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia przypadające na poszczególne projekty;
  • tworzenie dekretów z informacją o kosztach na poszczególnych projektach i sposobie ich księgowania.

 

Reklama
Reklama