enova Praca na wielu bazach

Moduł enova Praca na wielu bazach został zaprojektowany jako platforma do zarządzania działaniem  systemu, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych.
Daje możliwość zarządzania z jednej bazy tzw. „bazy głównej (master)” wskazanymi bazami a mianowicie:
Działania konfiguracyjne:

 • archiwizacja wielu baz danych
 • konwersja wielu baz danych (aktualizacja do nowszej wersji programu)
 • dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych – użytkownicy po zalogowaniu się do bazy głównej będą mieli dostęp do poszczególnych baz danych wg przydzielonych im uprawnień
 • zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz
 • definiowanie praw obiektowych w poszczególnych bazach
 • aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie

Działania operacyjne umożliwiające przegląd pełnej zawartości poszczególnych baz danych:

 • analizy baz danych – lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych
 • raporty na liście analitycznej prezentujące zestawienia różnych informacji z wielu baz danych
 • na liście Analizy baz danych dostępne są dwa typy czynności umożliwiające:
 • a. przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych – czynność „Pokaż…” umożliwia podgląd konkretnej bazy danych w celu weryfikacji czy wszystkie deklaracje zostały naliczone oraz czy naliczono je poprawnie
 • b. wykonanie określonych działań uzupełniających – czynność „Dodaj…” umożliwia „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych
 • e-Deklaracje – umożliwia „hurtowe” wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji
 • bazy danych – dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych
Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:
 • informacje o zobowiązaniach podatkowych – raport prezentujący kwoty zobowiązań
 • podatkowych dla wybranej bazy danych
 • raport pracy operatorów – wydruk prezentujący aktywność wybranych operatorów w wybranych bazach danych. Wydruk można wykorzystać do analizy rozkładu pracy wybranego operatora w jednej wybranej lub wielu bazach danych. Wydruk prezentuje informacje o ilości utworzonych w bazie różnego rodzaju dokumentów i elementów dokumentów
Moduł znacząco usprawnia działania operacyjne na wielu/kilku bazach (wielu firm), zmniejsza czasochłonność działań konfiguracyjnych i serwisowych. Daje możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie.

Reklama
Reklama