enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą

Moduł dodatkowy enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) zapewnia ewidencję stanu wydanej odzieży roboczej i wyposażenia dostępnych na kartotece pracownika (wszystkie informacje o pracowniku widoczne są w jednym miejscu w systemie).
Moduł został zaprojektowany jako narzędzie wspierające ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika (telefon komórkowy, laptop, samochód), charakterystycznych dla określonego stanowiska pracy. Użytkownik definiuje zestawy wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy.

Proces wydawania odzieży roboczej oraz wyposażenia pracownika opiera się na dokumencie zamówienia i rozchodu wewnętrznego (RW), natomiast zwrot – w oparciu o dokument przyjęcia wewnętrznego (PW). Wydania i zwroty generowane są automatycznie dla zestawów asortymentu przypisanych dla poszczególnych pracowników, ze względu na stanowisko pracy, które zajmują. Aplikacja kontroluje aktualną ilość wydanej odzieży i wyposażenia oraz monitoruje okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży "przeterminowanej").
Rozwiązanie wykorzystywane jest m. in. w firmach handlowych, produkcyjnych, budowlanych, ZPCHR, restauracjach i hotelach, firmach farmaceutycznych oraz instytucjach publicznych (np. policja, straż pożarna, instytucje medyczne). Współpracuje z modułem enova Kady i Płace oraz enova Handel.

 

Reklama
Reklama