enova Import/Eksport RCP

Moduł dodatkowy enova Import/Eksport RCP rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o wymianę danych między czytnikiem RCP, a programem enova.
Dodatek umożliwia:

  • wyeksportowanie z programu enova danych dotyczących: pracowników, nieobecności, danych słownikowych tj.: wydziały, stanowiska, rodzaj zatrudnienia, nieobecności w celu importu danych do programu obsługującego czytnik RCP.
  • zaczytywanie do programu enova danych dotyczących: czasu pracy i normy czasu pracy, wyeksportowanych wcześniej z programu obsługującego czytnik RCP.
  • „hurtowy” import danych dla wielu pracowników jednocześnie.

Dane zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo – płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się niepoprawnych danych.
Obecnie rozwiązanie współpracuje z czytnikiem RCP firmy Regitech, trwają prace nad rozszerzeniem oferty o czytniki RCP innych dostawców.

Reklama
Reklama