enova Automatyczne RCP

Moduł dodatkowy enova Automatyczne RCP (import) rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dodatkową tabelę Wejścia i wyjścia RCP. Dodatek pozwala na automatyczne zaczytywanie  „wygładzonych” danych z czytników RCP w formacie .txt do programu kadrowo-płacowego enova.
Dodatek umożliwia:

  • Automatyczny import do programu enova danych dotyczących czasu pracy i normy czasu pracy, wyeksportowanych wcześniej z programu obsługującego czytnik RCP.
  • Przeniesienie zaczytanych wejść/wyjść pracowników na kalendarz pracownika.
  • Ewidencję wejść/wyjść niewpływających na wynagrodzenia pracowników.

Celem nadrzędnym jest umożliwienie automatycznego importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) w określonych przez użytkownika odstępach czasu. Na dużych bazach danych, automatyczny import wykonywany na bieżąco, pozwala uniknąć czasochłonnego jednorazowego zaczytania danych z RCP. Użytkownik może wybrać czy zaczytane dane
dotyczące czasu pracy wpływają na wyliczenia wynagrodzeń, czy też służą wyłącznie do analizy wejść i wyjść pracowników bez wpływu na płace.

Reklama
Reklama