enova Norma Pracy

Moduł dodatkowy enova Norma Pracy rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dwie nowe listy ewidencji czasu pracy: zbiorcze zestawienie norma czasu pracy, zbiorcze zestawienie czas pracy.
Moduł umożliwia „hurtową” modyfikację normy pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) dla wielu pracowników jednocześnie (np. brygady). Modyfikacje te mogą dotyczyć dowolnie wybranych dni miesiąca. Dodatkowo moduł daje możliwość przypisania informacji o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.). Funkcje nowych list ewidencji czasu pracy:

  • podgląd normy czasu pracy i czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy;
  • filtrowanie danych z listy np. według pracowników, wydziałów, okresu, kierowników, projektów;
  • dodawanie lub modyfikacja już wprowadzonego czasu pracy w podziale na projekty realizowane przez przedsiębiorstwo (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

Narzędzie przydatne dla firm rozliczających czas pracy zadaniowo oraz poprzez projekty a także dla firm prowadzących projekty unijne.

 

Reklama
Reklama