enova SMS

Moduł dodatkowy enova SMS umożliwia wysyłanie wiadomości z programu enova poprzez zewnętrzne bramki SMS, stwarzając dodatkowy kanał komunikacji z Kontrahentami lub Pracownikami.
Program daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API.
System może samodzielnie pobierać numery telefonów komórkowych bezpośrednio z kartoteki kontrahenta bądź Osoby kontaktowej lub generować okienko z polem, gdzie należy ten numer wpisać. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem. Można również zaprogramować funkcje wysyłające smsy do odbiorców z dowolnego miejsca w systemie (moduły enova Kadry i Płace, Księgowość, Handel, Szkolenia, Delegacje Służbowe, Serwis, Wypożyczalnia) np. o:

  • aktualnych promocjach dla Kontrahentów (newsletter, kampanie reklamowe – Smsing),
  • terminach zaplanowanych spotkań lub szkoleń,
  • zbliżającym się terminie płatności za fakturę,
  • przeterminowanych i zaległych płatnościach (z uwzględnieniem liczby dni zaległości),
  • zbliżającym się terminie przeglądu maszyny lub urządzenia,
  • etapie realizacji zamówienia,
  • dokonanych przelewach np. wynagrodzeń dla pracowników.
Reklama
Reklama