enova CRM Outlook

Moduł dodatkowy enova CRM Outlook w połączeniu z modułem enova CRM pozwala wyeksportować zarówno przychodzące jak i wychodzące wiadomości e-mail z MS Outlook 2007/2010 do enova. Wiadomości trafiają do enova jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu, narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova. Dodatek pozwala wskazać kontrahenta bądź osobę kontaktową, która jest nadawcą lub odbiorcą korespondencji elektronicznej (formularz wyboru zawiera listę Kontrahentów/ Kontaktów w pełni funkcjonalną jak standardowa lista w enova). System uczy się i zapamiętuje, w związku z czym jednokrotne wskazanie nadawcy/odbiorcy spowoduje przypisanie adresu e-mail do  danego kontrahenta lub osoby kontaktowej. Przy kolejnym imporcie wiadomości z tego adresu, okno pomocnicze nie pojawi się, kontrahent zostanie automatycznie wskazany jako „Kontrahent” dla zdarzenia w enova.

Zalety modułu:

  • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji kontaktów z Klientami,
  • pełna historia kontaktu z danym Kontrahentem zebrana w jednym miejscu,
  • automatyczne przypisanie Kontrahenta do wiadomości e-mail,
  • możliwość dalszego procesowania zapisanych wiadomości bezpośrednio w systemie enova, a co za tym idzie przetwarzanie ich w innych modułach enova.

 

Reklama
Reklama