enova Pracownicy Uczelni

Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.
Pomiędzy nauczycielami akademickimi, a pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi istnieją istotne różnice w rozliczaniu kadrowo-płacowym. W rozliczaniu nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest Ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji. Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dodatkowe tabele: nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy (pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi).

Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:

 • Uczelnia
 • Inne dane
 • Kariera naukowa
 • Oceny
 • Specjalizacje lekarskie
 • Ukończone uczelnie
 • Etat | Rotacja
 • Etat | Ogólne - uczelnia ( rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne).
 • Kadry pozostałe - Odznaczenia

Dodatek umożliwia definiowanie:

 • definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami,
 • definicji ocen,
 • dyscyplin,
 • dziedzin,
 • grup pracowniczych,
 • kierunków,
 • specjalizacji,
 • specjalności,
 • stopni naukowych,
 • tytułów naukowych,
 • tytułów zawodowych.

Celem nadrzędnym jest umożliwienie pełnej ewidencji kadrowo-płacowej pracowników uczelni oraz rozliczenie ich wynagrodzeń. Dodatkowe tabele umożliwiają grupowanie pracowników ze względu na zajmo-wane stanowiska. Nowe słowniki i zakładki pracownika dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.
Korzyści:

 • Pełna ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni.
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni.
 • Możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni).
 • Ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).
Reklama
Reklama