enova 4Trans (Tachoscan)

Moduł dodatkowy enova 4Trans (Tachoscan) rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość wymiany danych między produktem 4Trans, a programem enova. Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu enova danych dotyczących:

  • pracowników,
  • nieobecności,
  • normy czasu pracy (harmonogramu),
  • czasu pracy (wykonania),
  • dodatków (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe).

Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowego” importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania/czasu pracy), nieobecności dla wielu pracowników jednocześnie. Dane zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo – płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się niepoprawnych danych.
Korzyści:

  • Szybki i prawie bezobsługowy import czasu pracy i normy czasu pracy pracowników.
  • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocze-śnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo płacowym.
  • Szybkie i bezbłędnie naliczanie wynagrodzeń kierowcom.

 

Reklama
Reklama