enova Projekty

Moduł enova Projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów.
Zawiera w sobie funkcje związane z budżetowaniem projektów:

 • tworzenie budżetu dla projektu,
 • planowanie kwot kosztów i przychodów,
 • kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego),
 • wprowadzanie korekt,
 • kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu),
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów oraz pełną funkcjonalność modułu enova CRM, który umożliwia:
 • ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami,
 • podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań,
 • łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty,
 • łączenie kilku projektów w kampanie.

Więcej…

enova Elementy Kontrolingu

System enova został wyposażony w opis kontrolingowy, który daje podstawy do analizy kosztów i przychodów związanych z realizacją określonych zadań. Funkcjonalność tę realizuje się za pomocą elementów definiowanych przez użytkownika i wykorzystywanych w opisie dokumentów ewidencjonowanych w systemie. Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

 • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,
 • analizy kosztów funkcjonowania firmy,
 • kontroli realizacji umów z kontrahentami,
 • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Więcej…

enova 4Trans (Tachoscan)

Moduł dodatkowy enova 4Trans (Tachoscan) rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość wymiany danych między produktem 4Trans, a programem enova.

Więcej…

Reklama
Reklama